พุทธสำเร็จ

โรงงานปั๊มพระเหรียญ

กรุงเทพ - นนทบุรี

โทร. 080 289 4245